top of page

Vedligehold og Modernisering

Admiral Gjeddes Gård

København

2017-

Projektet kommer i forlængelse af en facadeistandsættelse samt udskiftning af tag - og har til formål at årsagsbestemme og udbedre udfordringer med vand omkring en ældre terrasse.

Min rolle er bygherrerådgiver i forbindelse med diverse forundersøgelser og indhentelse af tilladelser mm. samt projektleder og tilsynsførende ved udbud og udførelse.

Jeg stiftede bekendskab med Martin og Jeanne tilbage i 2016 i forbindelse med, at de skulle igennem en proces med Slots og Kulturstyrelsen. De skulle have skiftet tag på et baghus og udført vedligeholdelsesarbejder på facader og vinduer.

bottom of page