top of page

BETAK

ARKITEKTER

Betak Arkitekter er udsprunget af en vision om, at arbejde fokuseret med en helhedsorienteret proces- og byggeteknisk rådgivning af ejere af fredede ejendomme.

Missionen er - ud fra en bredt funderet faglig grundlag - at kunne opnå rentable og fremtidssikre løsninger på selv de mest udfordrende ejendomme.

At kunne anskueliggøre hvad der er god kvalitet og god arkitektur i den enkelte situation, og hvorledes en værdibaseret tilgang, kan bringe disse fantastiske ejendomme ind i fremtiden, hvor de kan bibringe en yderligere værdi. For denne og den næste generation.

VORES

KOMPETENCER

For at opnå et tilstrækkelig faglig fundering for udførelse af opgaven, har jeg et tæt samarbejde med flere fantastisk dygtige aktører.

21248486_10154995579037843_6007479044209
SUNE BETAK

ARKITEKT - STIFTER

Restaureringsarkitekt 2009

Bygherrerådgiver 2017

Provstiarkitekt Bispebjerg-Brønshøj 2016-

Jeg er uddannet Restaureringsarkitekt og har over de sidste 10 år arbejder bredt med Projektledelse og Bygherrerådgivning for private, offentlige og foreningskunder.

Fra de indledende analyser af ejendommens drift og vedligeholdelse, til konkretisering af projekter i idéoplæg og byggeprogram og  indhentelse af økonomiske mandater og byggetilladelser.

 

Over projektering og granskning af udbudsprojekter samt kontraktforhandling med entreprenører i både fag- og hovedentreprise.

 

Til byggeledelse, fag-tilsyn og afleveringsforretning, har jeg fået en bred erfaring med alle byggeriets faser.

Dette håber jeg at kunne medbringe til den gode løsning på dit projekt også.

Nyhavn-3_1000.jpg
RESTAURERINGSARKITEKTERNE

I Nyhavn 3 sidder Restaureringsarkitekterne som består af:

Mette Maegaard Nielsen 

Leif Gustaf Topsøe-Jensen

Mikael Johansson

Jakob Würtzen

Sünje Rüter

Bo Bryndum - Bo Bryndum Arkitektfirma

Julie Hasløv

bottom of page