BETAK

ARKITEKTER

Betak Arkitekter er udsprunget af en vision om, at arbejde fokuseret med en helhedsorienteret proces- og byggeteknisk rådgivning af ejere af fredede ejendomme.

Missionen er - ud fra en bredt funderet faglig grundlag - at kunne opnå rentable og fremtidssikre løsninger på selv de mest udfordrende ejendomme.

At kunne anskueliggøre hvad der er god kvalitet og god arkitektur i den enkelte situation, og hvorledes en værdibaseret tilgang, kan bringe disse fantastiske ejendomme ind i fremtiden, hvor de kan bibringe en yderligere værdi. For denne og den næste generation.

OUR SKILLS AND BACKGROUNDS

ARCHITECT - FOUNDER

SUNE BETAK

Restoration Architect 2009

Client Adviser 2017

Deanery Architect - DK-Bispebjerg-Broenshoej 2016-

Jeg er uddannet Restaureringsarkitekt og har over de sidste 10 år arbejder bredt med Projektledelse og Bygherrerådgivning for private, offentlige og foreningskunder.

Fra de indledende analyser af ejendommens drift og vedligeholdelse, til konkretisering af projekter i idéoplæg og byggeprogram og  indhentelse af økonomiske mandater og byggetilladelser.

 

Over projektering og granskning af udbudsprojekter samt kontraktforhandling med entreprenører i både fag- og hovedentreprise.

 

Til byggeledelse, fag-tilsyn og afleveringsforretning, har jeg fået en bred erfaring med alle byggeriets faser.

Dette håber jeg at kunne medbringe til den gode løsning på dit projekt også.

HELLO:

T: 2826 5410

E: sune@betak-arkitekter.dk

Sundevedsgade 13

DK-1751 København V.

CVR nr.: 40062548